1. Tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường

- Hãy phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường đất, nước, không khí trên toàn cầu.

- Nêu một số tác động của biến đổi khí hậu

- Hãy phân tích tác động của nước biển dâng đối với người dân Việt Nam.

Bài làm:

- Hậu quả của biến đổi khí hậu: nước biển dâng, thời tiết cực đoan, nhiều vùng đất bị ngập nước, giảm đa dạng sinh học, gây xâm nhập mặn làm ảnh hưởng đến chất lượng nước ngọt, giảm năng suất đất nông nghiệp,...

- Ở Việt Nam:

+ Khoảng 50 năm qua nhiệt độ TB năm tăng khoảng 0,7 độ C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm

+ Dự đoán: nhiệt độ có thể tăng lên 3 độ C và mực nước biển có thể dâng lên 1m vào năm 2100

=> nguy cơ: 2 vùng đồng bằng lớn nhất nước ta là ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long bị ngập chìm nặng trong nước

=> thiệt hại nghiêm trọng về nền nông nghiệp nước ta

  • 254 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021