Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Lịch Sử và Địa lý 6 Cánh Diều - bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Cánh diều giải Sử và Địa 6 KhoaHoc

Phần lịch sử

CHƯƠNG 1. VÌ SAO CẦN HỌC LỊCH SỬ?

[Cánh Diều] Bài 1: Lịch sử là gì?

[Cánh Diều] Bài 2: Thời gian trong lịch sử

CHƯƠNG 2. THỜI NGUYÊN THỦY

[Cánh Diều] Bài 3: Nguồn gốc loài người

[Cánh Diều] Bài 4: Xã hội nguyên thủy

[Cánh Diều] Bài 5: Chuyển biến kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy

CHƯƠNG 3. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

[Cánh Diều] Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

[Cánh Diều] Bài 7: Ấn Độ cổ đại

[Cánh Diều] Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

[Cánh Diều] Bài 9: Hy Lạp và La Mã cổ đại

CHƯƠNG 4. ĐÔNG NAM Á ( TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X)

[Cánh Diều] Bài 10: Sự ra đời và phát triển các vương quốc Đông Nam Á

[Cánh Diều] Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á

CHƯƠNG 5. NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC

[Cánh Diều] Bài 12: Nhà nước Văn Lang

[Cánh Diều] Bài 13: Nhà nước Âu Lạc

CHƯƠNG 6. THỜI BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC

[Cánh Diều] Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại hong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội của Việt Nam...

[Cánh Diều] Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu dành độc lập, tự chủ

[Cánh Diều] Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

CHƯƠNG 7. VƯƠNG QUỐC CHĂM-PA VÀ VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM

[Cánh Diều] Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

[Cánh Diều] Bài 18: Vương quốc Chăm-pa

[Cánh Diều] Bài 19: Vương quốc Phù Nam

Phần địa lí

[Cánh Diều] Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí?

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

[Cánh Diều] Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

[Cánh Diều] Bài 3: Lược đồ trí nhớ

[Cánh Diều] Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI

[Cánh Diều] Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Các mảng kiến tạp. Núi lửa và động đất

[Cánh Diều] Bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[Cánh Diều] Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Cánh Diều] Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

[Cánh Diều] Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

[Cánh Diều] Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

[Cánh Diều] Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đối khí hậu

[Cánh Diều] Bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy triều. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

[Cánh Diều] Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

[Cánh Diều] Bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

[Cánh Diều] Bài 23: Thực hành - Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Cánh Diều] Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

[Cánh Diều] Bài 25: Con người và thiên nhiên

[Cánh Diều] Bài 26: Thực hành - Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6