Soạn Lịch Sử 4

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử lớp 4, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 4 một cách chi tiết - dễ hiểu

LỊCH SỬ LỚP 4

Bài 1: Nước Văn Lang

Bài 2: Nước Âu Lạc

Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Bài 5: Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)

Bài 6: Ôn tập

Bài 7: Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)

Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

Bài 10: Chùa thời Lý

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077)

Bài 12: Nhà Trần thành lập

Bài 13: Nhà Trần và việc đắp đê

Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên

Bài 15: Nước ta cuối thời Trần

Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng

Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Bài 18: Trường học thời Hậu Lê

Bài 19: Văn học và khoa học thời Hậu Lê

Bài 20: Ôn tập

Bài 21: Trịnh – Nguyễn phân tranh

Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong

Bài 23: Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786)

Bài 25: Quang Trung đại phá quân Thanh (năm 1789)

Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

Bài 27: Nhà Nguyễn thành lập

Bài 28: Kinh thành Huế

Bài 29: Tổng kết

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4