Soạn văn 10 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 10 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 10 tap 2 KhoaHoc

TUẦN 19

Soạn giản lược bài phú sông Bạch Đằng

Soạn giản lược bài đại cáo bình Ngô ( Phần một: Tác giả)

TUẦN 20

Soạn giản lược bài Đại cáo Bình Ngô ( Phần hai: Tác phẩm)

Soạn giản lược bài tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

TUẦN 21

Soạn giản lược bài tựa " Trích diễm thi" tập

Soạn giản lược bài hiền tài là nguyên khí của quốc gia

TUẦN 22

Soạn giản lược bài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

TUẦN 23

Soạn giản lược bài phương pháp thuyết minh

TUẦN 24

Soạn giản lược bài chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn giản lược bài luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

TUẦN 25

Soạn giản lược bài những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Soạn giản lược bài tóm tắt văn bản thuyết minh

TUẦN 26

Soạn giản lược bài hồi trống Cổ thành

Soạn giản lược bài viết bài làm văn số 6 lớp 10: thuyết minh văn học

TUẦN 27

Soạn giản lược bài tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Soạn giản lược bài lập dàn ý cho bài văn nghị luận

TUẦN 28

Soạn giản lược bài Truyện Kiều

Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

TUẦN 29

Soạn giản lược bài trao duyên

Soạn giản lược bài nỗi thương mình

Soạn giản lược bài lập luận trong văn nghị luận

TUẦN 30

Soạn giản lược bài chí khí anh hùng

Soạn giản lược bài thề nguyền

TUẦN 31

Soạn giản lược bài văn bản văn học

Soạn giản lược bài thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

TUẦN 32

Soạn giản lược bài nội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn giản lược bài các thao tác nghị luận

Soạn giản lược bài bài viết văn số 7

TUẦN 33

Soạn giản lược bài viết quảng cáo

Soạn giản lược bài ôn tập phần tiếng Việt Soạn bài luyện tập viết đoạn văn nghị luận

TUẦN 35

Soạn giản lược bài ôn tập phần làm văn

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10