Trắc nghiệm Toán lớp 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm toán 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TOÁN 9 - TẬP 1

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Trắc nghiệm bài 1: Căn bậc hai

Trắc nghiệm bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn A mũ hai bằng giá trị tuyệt đối của A

Trắc nghiệm bài 3: Liên hệ giữa phép nhân với phép khai phương

Trắc nghiệm bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Trắc nghiệm bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trắc nghiệm bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trắc nghiệm bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Trắc nghiệm bài 9: Căn bậc ba

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương I

Trắc nghiệm chương 1: Căn bậc hai, căn bậc ba

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Trắc nghiệm bài 2: Hàm số bậc nhất

Trắc nghiệm bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b

Trắc nghiệm bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Trắc nghiệm bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương II - hàm số bậc nhất

Trắc nghiệm Chương 2: Hàm số bậc nhất

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Trắc nghiệm bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Trắc nghiệm bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Trắc nghiệm bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương I

Trắc nghiệm Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

Trắc nghiệm bài 1: Sự xác định đường tròn.Tính chất đối xứng của đường tròn

Trắc nghiệm bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Trắc nghiệm bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Trắc nghiệm bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Trắc nghiệm bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Trắc nghiệm bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Trắc nghiệm bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương II - đường tròn

Trắc nghiệm Chương 2: Đường tròn

TRẮC NGHIỆM TOÁN 9 - TẬP 2

CHƯƠNG 3: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Trắc nghiệm bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Trắc nghiệm bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Trắc nghiệm bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Trắc nghiệm bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

Trắc nghiệm bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Trắc nghiệm bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương 3 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Trắc nghiệm Chương 3: hệ hai phương trình bậc nhất 2 ẩn

CHƯƠNG 4: HÀM SỐ Y= AX2 (A#0) - PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Trắc nghiệm bài 1: Hàm số y=ax^2 ( a ≠ 0)

Trắc nghiệm bài 2: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Trắc nghiệm bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn

Trắc nghiệm bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Trắc nghiệm bài 5: Công thức nghiệm thu gọn

Trắc nghiệm đại số 9 bài 6: Hệ thức Vi ét và ứng dụng

Trắc nghiệm bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Trắc nghiệm bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Chương 4: Hàm số y= ax2 (a#0) - Phương trình bậc hai một ẩn

CHƯƠNG 3: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Trắc nghiệm bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung

Trắc nghiệm bài 2: Sự liên hệ giữa cung và dây

Trắc nghiệm bài 3: Góc nội tiếp

Trắc nghiệm bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Trắc nghiệm bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Trắc nghiệm bài 6: Cung chứa góc

Trắc nghiệm bài 7: Tứ giác nội tiếp

Trắc nghiệm bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Trắc nghiệm bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Trắc nghiệm bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Trắc nghiệm Chương 3: Góc với đường tròn

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Trắc nghiệm bài 1: Hình trụ Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Trắc nghiệm bài 2: Hình nón Hình nón cụt Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Trắc nghiệm bài 3: Hình cầu Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 4 - hình trụ, hình nón, hình

Trắc nghiệm chương 4: Hình trụ- hình nón- hình cầu

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9