Soạn văn 12 tập 1 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 12 tập 1 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 12 tap 1 KhoaHoc

Tuần 1

Soạn giản lược bài khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn giản lược bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2

Soạn giản lược bài tuyên ngôn đọc lập (Phần một: Tác giả)

Soạn giản lược bài gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt

Tuần 3

Soạn giản lược bài tuyên ngôn độc lập

Soạn giản lược bài gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4

Soạn giản lược bài Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Soạn giản lược bài đọc thêm: Đô-xtôi-ép-xki

Soạn giản lược bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5

Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ khoa học

Tuần 6

Soạn giản lược bài thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003

Soạn giản lược bài nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7

Soạn giản lược bài Tây Tiến

Soạn giản lược bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8

Soạn giản lược bài Việt Bắc (Phần một: Tác giả)

Soạn giản lược bài luật thơ

Tuần 9

Soạn giản lược bài Việt Bắc (Phần hai: Tác phẩm)

Soạn giản lược bài phát biểu theo chủ đề

Tuần 10

Soạn giản lược bài đất nước (Nguyễn Khoa Điềm)

Soạn giản lược bài đất nước (Nguyễn Đình Thi)

Soạn giản lược bài luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11

Soạn giản lược bài thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Tuần 12

Soạn giản lược bài dọn về làng

Soạn giản lược bài tiếng hát con tàu

Soạn giản lược bài đò lèn

Soạn giản lược bài thực hành một số phép tu từ cú pháp

Tuần 13

Soạn giản lược bài sóng

Soạn giản lược bài luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14

Soạn giản lược bài Đàn ghi - ta của Lor - ca

Soạn giản lược bài Bác ơi! (Bài đọc thêm)

Soạn giản lược bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15

Soạn giản lược bài quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16

Soạn giản lược bài Người lái đò sông Đà

Soạn giản lược bài chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17

Soạn giản lược bài ai đã đặt tên cho dòng sông?

Soạn giản lược bài thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18

Soạn giản lược bài ôn tập phần văn học

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12