Trắc nghiệm Địa lí 9

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm địa lí lớp 9. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem dia 9 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 9

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Trắc nghiệm bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Trắc nghiệm bài 3: Phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư

Trắc nghiệm bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống

Trắc nghiệm: Địa lí dân cư

ĐỊA LÍ KINH TẾ

Trắc nghiệm bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

Trắc nghiệm bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trắc nghiệm bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Trắc nghiệm bài 9: Sự phát triển và phân số lâm nghiệp, thủy sản

Trắc nghiệm bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Trắc nghiệm bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

Trắc nghiệm bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trắc nghiệm bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Trắc nghiệm bài 15: Thương mại và du lịch

Trắc nghiệm: Địa lí kinh tế

SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Trắc nghiệm bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Trắc nghiệm bài 18: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

Trắc nghiệm bài 21: Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp)

Trắc nghiệm bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 28: Vùng Tây Nguyên

Trắc nghiệm bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (Tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2)

Trắc nghiệm bài 35: Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Trắc nghiệm bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp)

Trắc nghiệm bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

Trắc nghiệm bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)

Trắc nghiệm: Sự phân hóa lãnh thổ

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9