Trắc nghiệm tiếng Anh 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách tiếng anh 12. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem anh 12 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH 12

Trắc nghiệm unit 1: Home life

Trắc nghiệm unit 2: Cultural diversity

Trắc nghiệm unit 3: Ways of socialising

Trắc nghiệm unit 4: School education system

Trắc nghiệm unit 5: Higher education

Trắc nghiệm unit 6: Future jobs

Trắc nghiệm unit 7: Economic reforms

Trắc nghiệm unit 8: Life in the future

Trắc nghiệm unit 9: Deserts

Trắc nghiệm unit 10: Endangered species

Trắc nghiệm unit 11: Books

Trắc nghiệm unit 12: Water sports

Trắc nghiệm unit 13: The 22nd Sea Games

Trắc nghiệm unit 14: International organizations

Trắc nghiệm unit 15: Women in society

Trắc nghiệm unit 16: The association of Southeast Asian nations

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12