Địa lí 12

Địa lý 12: Giải bài tập SGK, SBT, Tập bản đồ Địa 12

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12

Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Bài 3: Thực hành vẽ bản đồ Việt Nam

Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài 6: Đất nước nhiều đối núi

Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp)

Bài 8: Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc của biển

Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp)

Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp)

Thực hành bài 13: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống của một số dãy núi và đỉnh núi trang 56

Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trang 58

Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai trang 62

ĐỊA LÍ DÂN CƯ LỚP 12

Bài 16: Đặc điểm dân số và Phân bố dân cư nước ta trang 67

Bài 17: Lao động và việc làm trang 73

Bài 18: Đô thị hóa trang 77

Thực hành bài 19: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân đầu người giữa các vùng trang 80

ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 12

Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trang 82

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta trang 88

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp trang 93

Thực hành bài 23: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt trang 98

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Giải bài 31 vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Giải bài 32 vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài 33 vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài 34 địa lí 12: Phân tích mối quan hệ giữa dân số đối với sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài 35 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

Giải bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Giải bài 37 vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Giải bài 38 thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài 39 vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Giải bài 41 vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài 42 vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Giải bài 44 + 45 tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (Hà Nội)

TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 12

Tập bản đồ Địa 12 bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Tập bản đồ Địa 12 bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp)

Tập bản đồ Địa 12 bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Tập bản đồ Địa 12 bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)

Tập bản đồ Địa 12 bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Tập bản đồ Địa 12 bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Tập bản đồ Địa 12 bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

Tập bản đồ Địa 12 bài 17: Lao động và việc làm

Tập bản đồ Địa 12 bài 18: Đô thị hóa

Tập bản đồ Địa 12 bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Bài 23: Thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Bài 29: Thực hành vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu theo ngành ở đồng bằng sông Hồng

Bài 34: Thưc hành phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc làm sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Hồng

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Bài 38: Thực hành so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Bài 40: Thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP MÔN ĐỊA LỚP 12

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 vùng đồng bằng sông Hồng (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Địa 12 về ngành Công nghiệp nước ta (Có đáp án)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành lâm nghiệp, thủy sản

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa liên quan đến Biển đảo Việt Nam

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Tây Nguyên

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện THPT quốc gia môn Địa trong cuốn Atlat

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa ngành thương mại, du lịch nước ta

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Đất nước nhiều đồi núi

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Ôn thi trắc nghiệm Địa lí bài: Dân số và phân bố dân cư

Ôn thi trắc nghiệm môn Địa bài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa về biểu đồ

Bí kíp để lấy điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Đông Nam Bộ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Địa vùng Bắc Trung Bộ

Cách nhận diện dạng biểu đồ Địa lí bằng "từ khóa" nhanh chóng

Kĩ năng sử dụng Atlat để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Địa lí

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Đề 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Đề 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Đề 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Đề 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Đề 5

Bộ câu hỏi ôn tập HK1 môn Địa lớp 12

Đề thi THPT QG môn Địa lí Đề 6

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lí năm 2017 Đề số 7 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 8 ( Có đáp án)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 9 ( Có đáp án)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 10 ( Có đáp án)

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 11

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 12

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 13

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 14

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 15

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 16

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 17

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 18

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 19

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa Lý năm 2017 Đề số 20

Hot: Đề thi thử nghiệm mới nhất môn Địa lý lần 3 của Bộ giáo dục

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12