Trắc nghiệm Vật Lí 8

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm vật lí lớp 8. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem vat li 8 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 8

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Trắc nghiệm bài 1: Chuyển động cơ học

Trắc nghiệm bài 2: Vận tốc

Trắc nghiệm bài 3: Chuyển động đều Chuyển động không đều.

Trắc nghiệm bài 4: Biểu diễn lực

Trắc nghiệm bài 5: Sự cân bằng lực Quán tính

Trắc nghiệm bài 6: Lực ma sát

Trắc nghiệm bài 7 vật lí 8: Áp suất

Trắc nghiệm bài 8: Áp suất chất lỏng Bình thông nhau

Trắc nghiệm bài 9: Áp suất khí quyển

Trắc nghiệm bài 10: Lực đẩy Ác si mét

Trắc nghiệm Bài 12: Sự nổi

Trắc nghiệm bài 13: Công cơ học

Trắc nghiệm bài 14: Định luật về công

Trắc nghiệm bài 15: Công suất

Trắc nghiệm bài 16: Cơ năng

Trắc nghiệm bài 17: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Trắc nghiệm chương 1: Cơ học

CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Trắc nghiệm bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào ?

Trắc nghiệm bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ?

Trắc nghiệm bài 21: Nhiệt năng

Trắc nghiệm bài 22: Dẫn nhiệt

Trắc nghiệm bài 23 : Đối lưu Bức xạ nhiệt

Trắc nghiệm bài 24: Công thức tính nhiệt lượng

Trắc nghiệm bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt

Trắc nghiệm bài 26: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

Trắc nghiệm bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Trắc nghiệm bài 28: Động cơ nhiệt

Trắc nghiệm chương 2: Nhiệt học

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8