Soạn văn 8 tập 2

Soạn văn 8 tập 2 đầy đủ. Cẩm nang soạn bài lớp 8 tập 2. Soạn văn lớp 8 tập 2 hay nhất . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 8 tập 2 đều được KhoaHoc hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung bài học trong chương trình ngữ văn 8 tập 2. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 8 tap 2 KhoaHoc

BÀI 18

Soạn bài: Nhớ rừng

Soạn bài: Ông đồ

Soạn bài: Câu nghi vấn

Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

BÀI 19

Soạn bài: Quê hương

Soạn bài: Khi con tu tú

Soạn bài: Câu nghi vấn (tiếp theo)

Soạn bài: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)

BÀI 20

Soạn bài: Tức cảnh Pác Bó

Soạn bài: Câu cầu khiến

Soạn bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Soạn bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh

BÀI 21

Soạn bài: Ngắm trăng (Vọng nguyệt)

Soạn bài: Đi đường (Tẩu lộ)

Soạn bài: Câu cảm thán

Soạn bài: Câu trần thuật

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5 Văn thuyết minh (làm ở nhà)

BÀI 22

Soạn bài: Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)

Soạn bài: Câu phủ định

BÀI 23

Soạn bài: Hịch tướng sĩ

Soạn bài: Hành động nói

BÀI 24

Soạn bài: Nước Đại Việt ta

Soạn bài: Hành động nói (Tiếp theo) trang 70 sgk

Soạn bài: Ôn tập về luận điểm trang 73 sgk

BÀI 25

Soạn bài: Bàn luận về phép học (Luận học pháp) trang 76 sgk

Soạn bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm trang 79 sgk

Viết bài tập làm văn số 6 Ngữ văn 8

BÀI 26

Soạn bài: Thuế máu (Trích Bản án chế độ thực dân Pháp) trang 86 sgk

Soạn bài: Hội thoại trang 92 sgk

Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận trang 95

BÀI 27

Soạn bài: Đi bộ ngao du trang 98 sgk

Soạn bài: Hội thoại ( tiếp theo) trang 102

Soạn bài: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận trang 108

BÀI 28

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu trang 110 sgk

Soạn bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận trang 113

BÀI 29

Soạn bài: Ông Guốc Đanh mặc lễ phục trang 118 sgk

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu( luyện tập) trang 122 sgk

Soạn bài: Luyện tập đưa ra các yếu tớ tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận trang 124

BÀI 30

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn) trang 127

Soạn bài: Chữa lỗi diễn đạt ( lỗi lô- gic) trang 127

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 7- Văn nghị luận ( làm tại lớp) trang 128

BÀI 31

Soạn bài: Tổng kết phần văn trang 130 sgk

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt trang 130 sgk

Soạn văn 8 bài: Văn bản tường trình trang 133 sgk

Soạn văn 8 bài: Luyện tập làm văn bản tường trình trang 136 sgk

Bài 32

Trả bài Viết bài tập làm văn số 6 Ngữ văn 8

Soạn văn 8 bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt ( tiếp theo) trang 138 sgk

Soạn văn 8 bài: Văn bản thông báo trang 140 sgk

Bài 33

Soạn văn 8 bài: Tổng kết phần văn ( tiếp theo) trang 144 sgk

Soạn văn 8 bài: Chương trình địa phương( phần tiếng việt) trang 145

Soạn văn 8 bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm trang 145 sgk

Bài 34

Soạn văn 8 bài: Tổng kết phần văn ( tiếp theo) trang 148 sgk

Soạn văn 8 bài: Luyện tập làm văn bản thông báo trang 148

Soạn văn 8 bài: Ôn tập phần tập làm văn trang 151 sgk

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8