Trắc nghiệm địa lí 5

Tổng hợp kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải bài tập chi tiết của các bài trong phần hai lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay- Lịch Sử lớp 9

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 5 - CÓ ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm bài 1: Việt Nam - đất nước chúng ta

Trắc nghiệm bài 2: Địa hình và khoáng sản

Trắc nghiệm bài 3: Khí hậu

Trắc nghiệm bài 4: Sông ngòi

Trắc nghiệm bài 5: Vùng biển nước ta

Trắc nghiệm địa lí 5 bài 6: Đất và rừng

Trắc nghiệm bài 7: Ôn tập

Trắc nghiệm bài 8: Dân số

Trắc nghiệm bài 9: Các dân tộc, sự phân bố dân cư

Trắc nghiệm bài 10: Nông nghiệp

Trắc nghiệm bài 11: Lâm nghiệp và thủy sản

Trắc nghiệm bài 12: Công nghiệp

Trắc nghiệm bài 13: Công nghiệp (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 14: Giao thông vận tải

Trắc nghiệm bài 15: Thương mại và du lịch

Trắc nghiệm bài 16: Ôn tập

Trắc nghiệm bài 17: Châu Á

Trắc nghiệm bài 18: Châu Á ( tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 19: Các nước láng giềng của Việt Nam

Trắc nghiệm bài 20: Châu Âu

Trắc nghiệm bài 21: Một số nước ở Châu Âu

Trắc nghiệm bài 22: Ôn tập

Trắc nghiệm bài 23: Châu Phi

Trắc nghiệm bài 24: Châu Phi ( tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 25: Châu Mĩ

Trắc nghiệm bài 26: châu Mĩ ( tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 27: Châu Đại Dương và Châu Nam Cực

Trắc nghiệm bài 28: Các đại dương trên thế giới

Trắc nghiệm bài 29: Ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5