Giải tự nhiên xã hội 2 chân trời sáng tạo

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Tự nhiên xã hội lớp 2 Chân trời sáng tạo của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Chân trời sáng tạo giải Tự nhiên xã hội 2 KhoaHoc.

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Giải bài 1: Các thế hệ trong gia đình

Giải bài 2: Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

Giải bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Giải bài 4: Giữ vệ sinh nhà ở

Giải bài 5: Ôn tập chủ đề gia đình

CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG HỌC

Giải bài 6: Một sự kiện ở trường em

Giải bài 7: Ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải bài 8: An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

Giải bài 9: Ôn tập chủ đề trường học

CHỦ ĐỀ: CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Giải bài 10: Đường giao thông

Giải bài 11: Tham gia giao thông an toàn

Giải bài 12: Hoạt động mua bán hàng hóa

Giải bài 13: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương

CHỦ ĐỀ THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

Giải bài 14: Thực vật sống ở đâu?

Giải bài 15: Động vật sống ở đâu?

Giải bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

Giải bài 17: Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

Giải bài 18: Ôn tập chủ đề thực vật và động vật

CHỦ ĐỀ: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

Giải bài 19: Cơ quan vận động

Giải bài 20: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Giải bài 21: Cơ quan hô hấp

Giải bài 22: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Giải bài 23: Cơ quan bài tiết nước tiểu

Giải bài 24: Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Giải bài 25: Ôn tập chủ đề con người và sức khỏe

CHỦ ĐỀ: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Giải bài 26: Các mùa trong năm

Giải bài 27: Một số hiện tượng thiên tai

Giải bài 28: Phòng tránh rủi ro thiên tai

Giải bài 29: Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 2