Trắc nghiệm Anh 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm tiếng Anh 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách tiếng anh 11. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem anh 11 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH LỚP 11 - CÓ ĐÁP ÁN

Trắc nghiệm unit 1: Friendship

Trắc nghiệm unit 2: Personal experiences

Trắc nghiệm unit 3: A party

Trắc nghiệm unit 4: Volunteer work

Trắc nghiệm unit 5: Illiteracy

Trắc nghiệm unit 6: Competitions

Trắc nghiệm unit 7: World population

Trắc nghiệm Unit 8: Celebrations

Trắc nghiệm Unit 9: The post office

Trắc nghiệm Unit 10: Nature in danger

Trắc nghiệm Unit 11: Sources of energy

Trắc nghiệm Unit 12: The Asian games

Trắc nghiệm Unit 13: Hobbies

Trắc nghiệm Unit 14: Recreation

Trắc nghiệm Unit 15: Space conquest

Trắc nghiệm Unit 16: The wonders of the world

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11