Trắc nghiệm Vật Lí 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm vật lí lớp 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem lí 6 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 6

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Trắc nghiệm bài 1: Đo độ dài

Trắc nghiệm bài 2: Đo độ dài (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 3: Đo thể tích chất lỏng

Trắc nghiệm bài 4: Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Trắc nghiệm bài 5: Khối lượng Đo khối lượng

Trắc nghiệm bài 6: Lực Hai lực cân bằng

Trắc nghiệm bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Trắc nghiệm bài 8: Trọng lực Đơn vị lực

Trắc nghiệm bài 9: Lực đàn hồi

Trắc nghiệm bài 10: Lực kế Phép đo lực Trọng lượng và khối lượng

Trắc nghiệm bài 11: Khối lượng riêng Trọng lượng riêng

Trắc nghiệm bài 13: Máy cơ đơn giản

Trắc nghiệm bài 14: Mặt phẳng nghiêng

Trắc nghiệm bài 15: Đòn bẩy

Trắc nghiệm bài 16: Ròng rọc

Trắc nghiệm chương 1: Cơ học

CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Trắc nghiệm bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Trắc nghiệm bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trắc nghiệm bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Trắc nghiệm bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Trắc nghiệm bài 21: Nhiệt kế thang đo nhiệt độ

Trắc nghiệm bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Trắc nghiệm bài 25 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Trắc nghiệm bài 27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 28: Sự sôi

Trắc nghiệm bài 29 vật lí 6: Sự sôi (tiếp theo)

Trắc nghiệm bài 30 vật lí 6: Tổng kết chương II: Nhiệt học

Trắc nghiệm chương 2: Nhiệt học

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6