Trắc nghiệm vật lí 10

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm vật lý 10. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem ly 10 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 10

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Trắc nghiệm bài 1: Chuyển động cơ

Trắc nghiệm bài 2: Chuyển động thẳng đều

Trắc nghiệm bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Trắc nghiệm bài 4: Sự rơi tự do

Trắc nghiệm bài 5: Chuyển động tròn đều

Trắc nghiệm bài 6: Tính tương đối của chuyển động - công thức cộng vận tốc

Trắc nghiệm chương 1: Động học chất điểm

CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Trắc nghiệm bài 9: Tổng hợp và phân tích lực - điều kiện cân bằng của chất điểm

Trắc nghiệm bài 10: Ba định luật Niu - tơn

Trắc nghiệm bài 11: Lực hấp dẫn - định luật vạn vật hấp dẫn

Trắc nghiệm bài 12: Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc

Trắc nghiệm bài 13: Lực ma sát

Trắc nghiệm bài 15: Bài toán về chuyển động ném ngang

Trắc nghiệm chương 2: Động lực học chất điểm

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN

Trắc nghiệm bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Trắc nghiệm bài 18: Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Momen lực

Trắc nghiệm bài 19: Quy tắc hợp lực song song cùng chiều

Trắc nghiệm bài 20: Các dạng cân bằng - Cân bằng của một vật có dạng chân đế

Trắc nghiệm bài 14: Lực hướng tâm

Trắc nghiệm bài 21: Chuyển động tịnh tiến của vật rắn - chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Trắc nghiệm bài 22: Ngẫu lực

Trắc nghiệm chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Trắc nghiệm bài 23: Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng

Trắc nghiệm bài 24: Công và công suất

Trắc nghiệm bài 25: Động năng

Trắc nghiệm bài 26: Thế năng

Trắc nghiệm bài 27: Cơ năng

Trắc nghiệm chương 4: Các định luật bảo toàn

CHƯƠNG 5: CHẤT KHÍ

Trắc nghiệm bài 28: Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí

Trắc nghiệm bài 29: Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ - Ma-ri -ốt

Trắc nghiệm bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ

Trắc nghiệm bài 31: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Trắc nghiệm chương 5: Chất khí

CHƯƠNG 6: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Trắc nghiệm bài 32: Nội năng và sự biến thiên nội năng

Trắc nghiệm bài 33: Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Trắc nghiệm chương 6: Cơ sở nhiệt động lực học

CHƯƠNG 7: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trắc nghiệm bài 34: Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

Trắc nghiệm bài 36: Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Trắc nghiệm bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Trắc nghiệm bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Trắc nghiệm bài 39: Độ ẩm không khí

Trắc nghiệm chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10