Soạn văn 9 tập 2 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 9 tập 2 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Soạn văn 9 tap 2 giản lược

Bài 18

Soạn giản lược bài bàn về đọc sách

Soạn giản lược bài khởi ngữ

Soạn giản lược bài phép phân tích và tổng hợp

Soạn giản lược bài luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19

Soạn giản lược bài tiếng nói của văn nghệ

Soạn giản lược bài các thành phần biệt lập

Soạn giản lược bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Soạn giản lược bài cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn giản lược bài chương trình địa phương

Bài 20

Soạn giản lược bài chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn giản lược bài các thành phần biệt lập (tiếp)

Soạn giản lược bài cách làm bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Bài 21

Soạn giản lược bài chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông- Ten

Soạn giản lược bài liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 22

Soạn giản lược bài con cò

Soạn giản lược bài luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn văn

Bài 23

Soạn giản lược bài mùa xuân nho nhỏ

Soạn giản lược bài viếng lăng Bác

Soạn giản lược bài nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)Soạn giản lược bài cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích)Soạn giản lược bài luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Bài 24

Soạn giản lược bài sang thu

Soạn giản lược bài nói với con

Soạn giản lược bài nghĩa tường minh và hàm ýSoạn giản lược bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơSoạn giản lược bài cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 25

Soạn giản lược bài mây và sóng

Soạn giản lược bài ôn tập về thơ

Soạn giản lược bài nghĩa tường minh và hàm ý ( tiếp theo)

Bài 26

Soạn giản lược bài chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn giản lược bài viết bài tập làm văn số 7

Bài 27

Soạn giản lược bài bến quê

Soạn giản lược bài ôn tập phần tiếng việt

Bài 28

Soạn giản lược bài những ngôi sao xa xôi

Soạn giản lược bài chương trình địa phương

Soạn giản lược bài biên bản

Bài 29

Soạn giản lược bài Rô-Bin-Xơn ngoài đảo hoang

Soạn giản lược bài luyện tập viết biên bản

Soạn giản lược bài hợp đồng

Bài 30

Soạn giản lược bài bố của Xi mông

Soạn giản lược bài ôn tập về truyện

Soạn giản lược bài tổng kết về ngữ pháp

Bài 31

Soạn giản lược bài con chó bấc

Soạn giản lược bài kiểm tra về truyện

Soạn giản lược bài kiểm tra phần tiếng việt

Soạn giản lược bài luyện tập viết hợp đồng

Bài 32

Soạn giản lược bài Bắc Sơn

Soạn gản lược bài tổng kết về văn học nước ngoàiSoạn giản lược bài tổng kết phần tập làm văn

Bài 33

Soạn giản lược bài tôi và chúng taSoạn giản lược bài tổng kết về văn học

Bài 34

Soạn giản lược bài tổng kết về văn học ( tiếp theo)

Soạn giản lược bài thư( điện) chúc mừng và thăm hỏi

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9