Giải đạo đức lớp 5 ngắn gọn và dễ hiểu

Giải toàn bộ trong sgk đạo đức lớp 5. Cẩm nang làm bài tập sgk đạo đức 5. Để học tốt đạo đức 5. Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Tất cả bài tập trong sgk đạo đức 5 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh, các bậc phụ huynh tham khảo. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Đạo đức 5 KhoaHoc

SGK ĐẠO ĐỨC 5

Bài 1: Em là học sinh lớp 5

Bài 2: Có trách nhiệm với việc làm của mình

Bài 3: Có chí thì nên

Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Bài 5: Tình bạn

Bài 6: Kính già yêu trẻ

Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Bài 9: Em yêu quê hương

Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam

Bài 12: Em yêu hòa bình

Bài 13: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

VBT ĐẠO ĐỨC 5

Bài 1: Em là học sinh lớp 5

Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình

Bài 3: Có chí thì nên

Bài 4: Nhớ ơn tổ tiên

Bài 5: Tình bạn

Bài 6: Kính già, yêu trẻ

Bài 7: Tôn trọng phụ nữ

Bài 8: Hợp tác với những người xung quanh

Bài 9: Em yêu quê hương

Bài 10: Ủy ban nhân dân xã (phường) em

Bài 11: Em yêu tổ quốc Việt Nam

Bài 12: Em yêu hòa bình

Bài 13: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc

Bài 14: Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5