Soạn văn 11 tập 1 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 11 tập 1 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 11 tap 1 KhoaHoc

Tuần 1

Soạn giản lược bài Vào phủ chúa Trịnh

Soạn giản lược bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Tuần 2

Soạn giản lược bài Tự tình (Hồ Xuân Hương)

Soạn giản lược bài câu cá mùa thu (Thu điếu)

Soạn giản lược bài phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn giản lược bài thao tác lập luận phân tích

Tuần 3

Soạn giản lược bài thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn giản lược bài khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

Soạn giản lược bài vịnh khoa thi hương

Soạn giản lược bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (Tiếp theo)

Tuần 4

Soạn giản lược bài bài ca ngất ngưởng

Soạn giản lược bài bài ca ngắn đi trên bãi cát

Soạn giản lược bài luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5

Soạn giản lược bài lẽ ghét thương (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Soạn giản lược bài chạy giặc

Soạn giản lược bài bài ca phong cảnh Hương Sơn

Tuần 6

Soạn giản lược bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Phần một: Tác giả

Soạn giản lược bài văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Phần hai: Tác phẩm

Soạn giản lược bài thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7

Soạn giản lược bài chiếu cầu hiền

Soạn giản lược bài xin lập khoa luật

Soạn giản lược bài thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8

Soạn giản lược bài ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn giản lược bài thao tác lập luận so sánh

Tuần 9

Soạn giản lược bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Tuần 10

Soạn giản lược bài hai đứa trẻ

Soạn giản lược bài thao tác ngữ cảnh

Tuần 11

Soạn giản lược bài chữ người tử tù

Soạn giản lược bài luyện tập thao tác lập luận so sánh

Soạn giản lược bài luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12

Soạn giản lược bài hạnh phúc của một tang gia

Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13

Soạn giản lược bài một số thể loại văn học: thơ, truyện

Soạn giản lược bài Chí Phèo

Soạn giản lược bài phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14

Soạn giản lược bài Chí Phèo (tiếp theo)

Soạn giản lược bài thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Soạn giản lược bài bản tin

Tuần 15

Soạn giản lược bài luyện tập viết bản tin

Soạn giản lược bài phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16

Soạn giản lược bài vĩnh biệt cửu trùng đài

Soạn giản lược bài thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17

Soạn giản lược bài tình yêu và thù hận

Soạn giản lược bài ôn tập phần văn học

Tuần 18

Soạn giản lược bài luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn giản lược bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11