Giải Tiếng anh 10 mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10 mới một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 10 mới.

Unit 1: Family life

Getting started Unit 1: Family life

Language Unit 1: Family life

Skills Unit 1: Family life

Communication and Culture Unit 1: Family life

Project Unit 1: Family life

Unit 2: Your body and you

Getting started Unit 2: Your body and you

Language Unit 2: Your body and you

Skills Unit 2: Your body and you

Communication and Culture Unit 2: Your body and you

Looking back Unit 2: Your body and you

Project Unit 2: Your body and you

Unit 3: Music

Getting started Unit 3: Music

Language Unit 3: Music

Skills Unit 3: Music

Communication and Culture Unit 3: Music

Looking back Unit 3: Music

Project Unit 3: Music

LANGUAGE REVIEW 1

SKILLS REVIEW 1

Unit 4: For a Better Community

Getting started Unit 4: For a Better Community

Language Unit 4: For a Better Community

Skills Unit 4: For a Better Community

Communication and Culture Unit 4: For a Better Community

Looking back Unit 4: For a Better Community

Project Unit 4: For a Better Community

Unit 5: Inventions

Getting started Unit 5: Inventions

Language Unit 5: Inventions

Skills Unit 5: Inventions

Communication and Culture- Unit 5: Inventions

Looking back Unit 5: Inventions

Project Unit 5: Inventions

LANGUAGE REVIEW 2

SKILLS REVIEW 2

Unit 6: Gender Equality

Getting started Unit 6: Gender Equality

Language Unit 6: Gender Equality

Skills Unit 6: Gender Equality

Communication and Culture Unit 6: Gender Equality

Looking back Unit 6: Gender Equality

Project Unit 6: Gender Equality

Unit 7: Cutural Diversity

Getting started Unit 7: Cultural Diversity

Language Unit 7: Cultural Diversity

Skills Unit 7: Cutural Diversity

Communication and Culture Unit 7: Cutural Diversity

Looking back Unit 7: Cutural Diversity

Project Unit 7: Cutural Diversity

Unit 8: New ways to learn

Getting Started Unit 8: New ways to learn

Language Unit 8: New ways to learn

Skills Unit 8: New ways to learn

Communication and Culture Unit 8: New ways to learn

Looking back Unit 8: New ways to learn

Project Unit 8: New ways to learn

LANGUAGE REVIEW 3 (Tiếng Anh 10 mới)

SKILLS REVIEW 3 (Tiếng Anh 10 mới)

Unit 9: Preserving the Environment

Getting started Unit 9: Preserving the Environment

Language Unit 9: Preserving the Environment

Skills Unit 9: Preserving the Environment

Communication and Culture Unit 9: Preserving the Environment

Looking Back Unit 9: Preserving the Environment

Project Unit 9: Preserving the Environment

Unit 10: Ecotourism

Getting started Unit 10: Ecotourism

Language Unit 10: Ecotourism

Skills Unit 10: Ecotourism

Communication and Culture Unit 10: Ecotourism

Looking back Unit 10: Eotourism

Project Unit 10: Ecotourism

LANGUAGE REVIEW 4 (Tiếng Anh 10 mới)

SKILLS REVIEW 4 (Tiếng Anh 10 mới)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 10