Trắc nghiệm công dân 11

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm giáo dục công dân 11. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trắc nghiệm giao duc cong dan 11 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 11

Trắc nghiệm bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế

Trắc nghiệm bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường

Trắc nghiệm bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Trắc nghiệm bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Trắc nghiệm bài 5: Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Trắc nghiệm bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trắc nghiệm bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của nhà nước

Trắc nghiệm bài 8: Chủ nghĩa xã hội

Trắc nghiệm bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Trắc nghiệm bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Trắc nghiệm bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm

Trắc nghiệm bài 12: Chính sách tài nguyên bảo vệ môi trường

Trắc nghiệm bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa

Trắc nghiệm bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh

Trắc nghiệm bài 15: Chính sách đối ngoại

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11