Soạn văn 9 tập 1 giản lược

Soạn bài nhanh chóng, nắm được nội dung chính bài học. Phần trình bày ngắn gọn, giản lược rất nhiều nhưng vẫn đủ ý. Đó là tiêu chí các bài soạn trong danh mục Ngữ văn 9 tập 1 dưới đây. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: Soạn văn 9 giản lược

Soạn giản lược bài 1

Soạn giản lược bài phong cách Hồ Chí Minh

Soạn giản lược bài các phương châm hội thoại

Soạn giản lược bài sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn giản lược bài luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn giản lược bài 2

Soạn giản lược bài đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn giản lược bài phương châm hội thoại (tiếp)

Soạn giản lược bài sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn văn bản bài luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn giản lược bài

Soạn văn bản bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn giản lược bài các phương châm hội thoại (tiếp 2)

Soạn giản lược bài xưng hô trong hội thoại

Soạn giản lược bài 4

Soạn giản lược bài chuyện người con gái Nam Xương

Soạn giản lược bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn giản lược bài sự phát triển của từ vựng

Soạn giản lược bài luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn giản lược bài 5

Soạn giản lược bài chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn giản lược bài Hoàng Lê nhất thống chí

Soạn giản lược bài sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Soạn giản lược bài 6

Soạn giản lược bài truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn giản lược bài chị em Thúy Kiều

Soạn giản lược bài cảnh ngày xuân

Soạn giản lược bài thuật ngữ

Soạn giản lược bài miêu tả trong văn tự sự

Soạn giản lược bài 7

Soạn giản lược bài Kiều ở lầu Ngưng Bích

Soạn giản lược bài Mã Giám Sinh mua Kiều

Soạn giản lược bài trau dồi vốn từ

Soạn giản lược bài 8

Soạn giản lược bài Thúy Kiều báo ân báo oán

Soạn giản lược bài Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn giản lược bài miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn giản lược bài 9

Soạn giản lược bài Lục Vân Tiên gặp nạn

Soạn giản lược bài tổng kết từ vựng

Soạn giản lược bài 10

Soạn giản lược bài đồng chí

Soạn giản lược bài bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn giản lược bài kiểm tra về truyện trung đại

Soạn giản lược bài tổng kết từ vựng (tiếp)

Soạn giản lược bài nghị luận trong văn bản tự sự

Soạn giản lược bài 11

Soạn giản lược bài đoàn thuyền đánh cá

Soạn giản lược bài tổng kết từ vựng (tiếp 2)

Soạn giản lược bài tập làm thơ tám chữ

Soạn giản lược bài 12

Soạn giản lược bài khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Soạn giản lược bài Ánh trăng

Soạn giản lược bài tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Soạn giản lược bài luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn giản lược bài 13

Soạn giản lược bài làng

Soạn giản lược bài chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn giản lược bài đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn giản lược bài luyện nói tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Soạn giản lược bài 14

Soạn giản lược bài lặng lẽ Sa Pa

Soạn giản lược bài ôn tập phần tiếng việt

Soạn giản lược bài người kể chuyện trong văn bản tự sự

Soạn giản lược bài 15

Soạn giản lược bài chiếc lược ngà

Soạn giản lược bài kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Soạn giản lược bài kiếm tra phần tiếng việt

Soạn giản lược bài ôn tập phần tập làm văn

Soạn giản lược bài 16

Soạn giản lược bài cố hương

Soạn giản lược bài ôn tập phần tập làm văn (tiếp)

Soạn giản lược bài kiểm tra tổng hợp cuối kì I

Soạn giản lược bài 17

Soạn giản lược bài những đứa trẻ (trích thời thơ ấu)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 9