Trắc nghiệm sinh học 6

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm sinh học 6. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem sinh 6 KhoaHoc

TRĂC NGHIỆM SINH HỌC 6

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

MỞ ĐẦU SINH HỌC

Trắc nghiệm bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống

Trắc nghiệm bài 2: Nhiệm vụ của Sinh học

ĐẠI CƯƠNG VỀ THẾ GIỚI THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 3: Đặc điểm chung của thực vật

Trắc nghiệm bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?

CHƯƠNG 1: TẾ BÀO THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng

Trắc nghiệm bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật

Trắc nghiệm bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Trắc nghiệm chương 1: Tế bào thực vật

CHƯƠNG 2: RỄ

Trắc nghiệm bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Trắc nghiệm bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Trắc nghiệm bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Trắc nghiệm bài 12: Biến dạng của rễ

Trắc nghiệm chương 2: Rễ

CHƯƠNG 3: THÂN

Trắc nghiệm bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Trắc nghiệm bài 14: Thân dài ra do đâu?

Trắc nghiệm bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Trắc nghiệm bài 16: Thân to ra do đâu?

Trắc nghiệm bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Trắc nghiệm bài 18: Biến dạng của thân

Trắc nghiệm chương 3: Thân

CHƯƠNG 4: LÁ

Trắc nghiệm bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Trắc nghiệm bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Trắc nghiệm bài 21: Quang hợp

Trắc nghiệm bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp

Trắc nghiệm bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Trắc nghiệm bài 25: Biến dạng của lá

Trắc nghiệm chương 4: Lá

CHƯƠNG 5: SINH SẢN SINH DƯỠNG

Trắc nghiệm bài 26: Sinh sản sinh dưỡng

Trắc nghiệm bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Trắc nghiệm chương 5: Sinh sản dinh dưỡng

CHƯƠNG 6: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH

Trắc nghiệm bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Trắc nghiệm bài 29: Các loại hoa

Trắc nghiệm bài 30: Thụ phấn

Trắc nghiệm bài 31: Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Trắc nghiệm chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

CHƯƠNG 7: QUẢ VÀ HẠT

Trắc nghiệm bài 32: Các loại quả

Trắc nghiệm bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Trắc nghiệm bài 34: Phát tán của quả và hạt

Trắc nghiệm bài 35: Những điều cần cho hạt nảy mầm

Trắc nghiệm bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Trắc nghiệm chương 7: Qủa và hạt

CHƯƠNG 8: CÁC NHÓM THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 37: Tảo

Trắc nghiệm bài 38: Rêu Cây rêu

Trắc nghiệm bài 40: Hạt trần Cây thông

Trắc nghiệm bài 39: Quyết- cây dương xỉ

Trắc nghiệm bài 39: Quyết- cây dương xỉ

Trắc nghiệm bài 41: Hạt kín Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Trắc nghiệm bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Trắc nghiệm bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Trắc nghiệm bài 44: Sự phát triển của giới Thực vật

Trắc nghiệm bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Trắc nghiệm chương 8: Các nhóm thực vật

CHƯƠNG 9: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT

Trắc nghiệm bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

Trắc nghiệm bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Trắc nghiệm bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Trắc nghiệm bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Trắc nghiệm chương 9: Vai trò của thực vật

CHƯƠNG 10: VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y

Trắc nghiệm bài 50: Vi khuẩn

Trắc nghiệm bài 51: Nấm

Trắc nghiệm bài 52: Địa y

Trắc nghiệm chương 10: Vi khuẩn-nấm-địa y

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6