Giải vật lí 6 sách mới kết nối, chân trời, cánh diều

Giải bài tập đầy đủ vật lí lớp 6 - đủ ba bộ sách mới. Ở đây có đầy đủ giải bài tập môn vật lí của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức với cuộc sống, chân trời sáng tạo. Bài giải đều chi tiết, dễ hiểu. Các em học sinh, thầy cô giáo muốn xem lời giải của bài nào thì click vào bài đó để xem. Để tìm các bài tập vật lí 6 sách mới trên mạng. Hãy gõ vào ô tìm kiếm google dòng chữ: vat li 6 KhoaHoc

GIẢI VẬT LÍ 6 - KẾT NỐI TRI THỨC

CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 2: An toàn trong phòng thực hành

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 3: Sử dụng kính lúp

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 5: Đo chiều dài

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 6: Đo khối lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 7: Đo thời gian

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 8: Đo nhiệt độ

CHƯƠNG VIII - LỰC TRONG ĐỜI SỐNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 40: Lực là gì?

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 41: Biểu diễn lực

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 42: Biến dạng của lò xo

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫn

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 44: Lực ma sát

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 45: Lực cản của nước

CHƯƠNG IX - NĂNG LƯỢNG

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 47: Một số dạng năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 48: Sự chuyển hóa năng lượng

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 49: Năng lượng hao phí

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 50: Năng lượng tái tạo

[Kết nối tri thức] Giải khoa học tự nhiên bài 51: Tiết kiệm năng lượng

GIẢI VẬT LÍ 6 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 4: Đo chiều dài

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 5: Đo khối lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 6: Đo thời gian

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 35: Lực và biểu diễn lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 36: Tác dụng của lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượng

CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Phiếu nhận xét môn sinh học 6 sách chân trời sáng tạo

Phiếu nhận xét môn khoa học tự nhiên 6 sách chân trời sáng tạo

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 40: Lực ma sát

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 41: Năng lượng

[Chân trời sáng tạo] Giải khoa học tự nhiên 6 bài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng

GIẢI VẬT LÍ 6 - CÁNH DIỀU

CHỦ ĐỀ 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN, DỤNG CỤ ĐÓ VÀ AN TOÀN THỰC HÀNH

[Cánh diều] Giải bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

[Cánh Diều] Giải bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

CHỦ ĐỀ 2: CÁC PHÉP ĐO

[Cánh Diều] Giải bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

[Cánh Diều] Giải bài 4: Đo nhiệt độ

[Cánh Diều] Giải bài tập (Chủ đề 1 và 2)

CHỦ ĐỀ 9: LỰC

[Cánh Diều] Giải bài 26: Lực và tác dụng của lực

[Cánh Diều] Giải bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

[Cánh Diều] Giải bài 28: Lực ma sát

[Cánh Diều] Giải bài 29: Lực hấp dẫn

CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG

[Cánh Diều] Giải bài 30: Các dạng năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 31: Chuyển hóa năng lượng

[Cánh Diều] Giải bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo

[Cánh Diều] Giải bài: Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀ

[Cánh Diều] Giải bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của mặt trời

[Cánh Diều] Giải bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của mặt trăng

[Cánh Diều] Giải bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà

[Cánh Diều] Giải khoa học tự nhiên 6 bài: Bài tập (Chủ đề 11)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6