Trắc nghiệm địa lí 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm địa lý 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm Google cụm từ: Trac nghiem dia 12 KhoaHoc

Trắc nghiệm địa lí lớp 12

ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12

Trắc nghiệm bài 2: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Trắc nghiệm bài 6: Đất nước nhiều đồi núi

Trắc nghiệm bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp)

Trắc nghiệm bài 8: Thiên nhiên ảnh hưởng sâu sắc của biển

Trắc nghiệm bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (Tiếp)

Trắc nghiệm bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trắc nghiệm bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Trắc nghiệm bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Trắc nghiệm bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Trắc nghiệm bài 16: Đặc điểm dân số và Phân bố dân cư nước ta

Trắc nghiệm bài 17: Lao động và việc làm

Trắc nghiệm bài 18: Đô thị hóa Địa lí

ĐỊA LÍ KINH TẾ LỚP 12

Trắc nghiệm bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trắc nghiệm bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Trắc nghiệm bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Trắc nghiệm bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

Trắc nghiệm bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Trắc nghiệm bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trắc nghiệm bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Trắc nghiệm bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Trắc nghiệm bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Trắc nghiệm bài 32 vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Trắc nghiệm bài 33 vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Trắc nghiệm bài 35 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 36 vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

Trắc nghiệm bài 37 vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Trắc nghiệm bài 39 vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Trắc nghiệm bài 41 vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Trắc nghiệm bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo

Trắc nghiệm bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÍ LỚP 12

Trắc nghiệm: Kiểm tra 1 tiết - học kì 1

Trắc nghiệm: Kiểm tra học kì 1

Trắc nghiệm: Kiểm tra 1 tiết - học kì 2

Trắc nghiệm: Kiểm tra học kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12