Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Vật Lý

Tuyển tập, sưu tầm những đề thi THPT quốc gia môn Vật lí mới nhất, sát chương trình nhất. Hi vọng rằng, các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu để ôn luyện và chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới.

1. Đề và đáp án môn Vật lí kì thi THPTQG năm 2020

Đề thi và đáp án 24 mã đề môn Vật lý

2. Đề và đáp án môn Vật lí kì thi THPTQG năm 2019

 1. Đề thi và đáp án: Mã đề 201
 2. Đề thi và đáp án: Mã đề 202
 3. Đề thi và đáp án: Mã đề 203
 4. Đề thi và đáp án: Mã đề 204
 5. Đề thi và đáp án: Mã đề 205
 6. Đề thi và đáp án: Mã đề 206
 7. Đề thi và đáp án: Mã đề 207
 8. Đề thi và đáp án: Mã đề 208
 9. Đề thi và đáp án: Mã đề 209
 10. Đề thi và đáp án: Mã đề 210
 11. Đề thi và đáp án: Mã đề 211
 12. Đề thi và đáp án: Mã đề 212
 13. Đề thi và đáp án: Mã đề 213
 14. Đề thi và đáp án: Mã đề 214
 15. Đề thi và đáp án: Mã đề 215
 16. Đề thi và đáp án: Mã đề 216
 17. Đề thi và đáp án: Mã đề 217
 18. Đề thi và đáp án: Mã đề 218
 19. Đề thi và đáp án: Mã đề 219
 20. Đề thi và đáp án: Mã đề 220
 21. Đề thi và đáp án: Mã đề 221
 22. Đề thi và đáp án: Mã đề 222
 23. Đề thi và đáp án: Mã đề 223
 24. Đề thi và đáp án: Mã đề 224

Đáp án chính thức của Bộ GD môn Vật lý

3. Đề luyện thi môn Vật lí mới nhất năm 2018

Đề 1: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 2: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 3: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 4: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 5: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 6: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 7: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 8: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 9: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

Đề 10: Luyện thi THPTQG môn vật lí năm 2018

4. Đề luyện thi môn Vật lí những năm trước

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 201 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 202 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 203 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 204 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 205 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 206 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 207 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 208 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 209 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 210 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 211 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 212 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 213 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 214 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 215 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 216 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 217 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 218 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 219 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 220 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 221 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 222 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 223 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật lí mã đề 224 thi THPT quốc gia năm 2017 đáp án của bộ GD-ĐT

Đề và đáp án môn Vật Lí tất cả các mã đề thi THPT quốc gia 2017

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 12