Trắc nghiệm GDCD 7

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm GDCD 7. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bày theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem GDCD 7 KhoaHoc

TRẮC NGHIỆM GDCD 7

TRẮC NGHIỆM HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

TRẮC NGHIỆM THEO BÀI

Trắc nghiệm bài 1: Sống giản dị

Trắc nghiệm bài 2: Trung thực

Trắc nghiệm bài 3: Tự trọng

Trắc nghiệm bài 4: Đạo đức và kỉ luật

Trắc nghiệm bài 5: Yêu thương con người

Trắc nghiệm bài 6: Tôn sư trọng đạo

Trắc nghiệm bài 7: Đoàn kết, tương trợ

Trắc nghiệm bài 8: Khoan dung

Trắc nghiệm bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Trắc nghiệm bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Trắc nghiệm bài 11: Tự tin

Trắc nghiệm bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Trắc nghiệm bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Trắc nghiệm bài 14: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trắc nghiệm bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa

Trắc nghiệm bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Trắc nghiệm bài 17: Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trắc nghiệm bài 18: Bộ máy nhà nước cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn)

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 7