Giải Tiếng Việt 5 tập 2

Giải tiếng Việt 5 tập 2 đầy đủ. Cẩm nang học bài tiếng Việt 5 tập 2. Để học tốt tiếng Việt 5 tập 2 . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong sgk tiếng Việt 5 tập 2 đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng, các em học sinh nắm tốt nội dung các bài học trong chương trình.

Tuần 19: Người công dân

Giải bài Tập đọc: Người công dân số Một

Giải bài Chính tả: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Giải bài Luyện từ và câu: Câu ghép

Giải bài Kể chuyện: Chiếc đồng hồ

Giải bài Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)

Giải bài Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép

Giải bài Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)

Tuần 20: Người công dân

Giải bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ

Giải bài Chính tả: Cánh cam lạc mẹ

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19

Giải bài Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Giải bài Luyện từ và câu: Lập chương trình hoạt động

Tuần 21: Người công dân

Giải bài Tập đọc: Trí dũng song toàn

Giải bài Chính tả: Trí dũng song toàn

Giải bài Tập đọc: Tiếng rao đêm

Giải bài Tập làm văn:Lập chương trình hoạt động trang 32

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 32

Tuần 22: Vì cuộc sống thanh bình

Giải bài Tập đọc: Lập làng giữ biển

Giải bài Chính tả: Hà Nội

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 38)

Giải bài Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng

Giải bài Tập đọc: Cao Bằng

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 44)

Tuần 23: Vì cuộc sống thanh bình

Giải bài Tập đọc: Phân xử tài tình

Giải bài Chính tả: Cao Bằng

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự An ninh

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 49

Giải bài Tập đọc: Chú đi tuần

Giải bài Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động trang 53

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 54

Tuần 24: Vì cuộc sống thanh bình

Giải bài Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê-đê

Giải bài Chính tả: Núi non hùng vĩ

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự An ninh trang 59

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 60

Giải bài Tập đọc: Hộp thư mật

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật trang 66

Tuần 25: Nhớ nguồn

Giải bài Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng

Giải bài Chính tả: Ai là thủy tổ loài người?

Giải bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

Giải bài Kể chuyện: Vì muôn dân

Giải bài Tập đọc: Cửa sông

Giải bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

Giải bài Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 77

Tuần 26: Nhớ nguồn

Giải bài Tập đọc: Nghĩa thầy trò

Giải bài Chính tả: Lịch sử ngày Quốc tế Lao động

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Truyền thống

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 82

Giải bài Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

Giải bài Kể chuyện: Tập viết đoạn đối thoại trang 85

Giải bài Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

Tuần 27: Nhớ nguồn

Giải bài Tập đọc: Tranh làng Hồ

Giải bài Chính tả: Cửa sông

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vón từ Truyền thống trang 90

Giải bài Tập đọc: Đất nước

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối trang 96

Giải bài Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài văn bằng từ ngữ nối

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 1

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 2

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 3

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 4

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 5

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 6

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 7

Giải bài: Ôn tập giữa học kì II tiết 8

Tuần 29: Nam và Nữ

Giải bài Tập đọc: Một vụ đắm tàu

Giải bài Chính tả: Đất nước

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu trang 110

Giải bài Kể chuyện: Lớp trưởng lớp tôi

Giải bài Tập đọc: Con gái

Giải bài Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại trang 113

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu trang 115

Tuần 30: Nam và Nữ

Giải bài Tập đọc: Thuần phục sư tử

Giải bài Chính tả: Cô gái của tuơng lai

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nam và nữ

Giải bài Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 120

Giải bài Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam

Giải bài Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật trang 123

Tuần 31: Nam và Nữ

Giải bài Tập đọc: Công việc đầu tiên

Giải bài Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Nam và nữ trang 129

Giải bài kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129

giải bài Tập đọc: Bầm ơi

Giải bài tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – trang 133

Giải bài tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh trang 134

Tuần 32: Những chủ nhân tương lai

Giải bài Tập đọc: Út Vịnh

Giải bài Chính tả: Bầm ơi

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) – trang 138

Giải bài Kể chuyện: Nhà vô địch

Giải bài Tập đọc: Những cánh buồm

Giải bài Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm) trang 143

Tuần 33: Những chủ nhân tương lai

Giải bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Giải bài Chính tả: Trong lời mẹ hát

Giải bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ Trẻ em

Giải bài Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 148

Giải bài Tập đọc Sang năm con lên bảy

Giải bài Tập làm văn Ôn tập về tả người trang 150

Giải bài Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (dấu ngoặc kép)

Tập làm văn: Tả người(kiểm tra viết)

Tuần 34: Những chủ nhân tương lai

Giải bài Tập đọc Lớp học trên đường

Giải bài Chính tả Sang năm con lên bảy

Giải bài Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ Quyền và bổn phận

Giải bài Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giải bài Tập đọc Nếu trái đất thiếu trẻ con

Giải bài Luyện từ và câu Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 1

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 2

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 3

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 4

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 5

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 6

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 7

Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 8

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 5