Tiếng Việt 4 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập trong sgk tiếng Việt 4 tập 2. Tất cả các câu hỏi, bài tập, tập làm văn trong bài học đều được làm 1 cách chi tiết, cụ thể và dễ hiểu. Các bài giải được sắp xếp theo mục lục sgk. Điều này giúp phụ huynh, học sinh tìm kiếm nhanh chóng. Mời chúng ta cùng tham khảo

Tuần 19. Người ta là hoa đất

Tuần 20. Người ta là hoa đất

Tuần 21. Người ta là hoa đất

Tuần 22. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

Tuần 25: Những người quả cảm

Tuần 26: Những người quả cảm

Tuần 27: Những người quả cảm

Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2

Tuần 29: Khám phá thế giới

Tuần 30: Khám phá thế giới

Tuần 31: Khám phá thế giới

Tuần 32: Tình yêu cuộc sống

Tuần 33: Tình yêu cuộc sống

Tuần 34: Tình yêu cuộc sống

Tuần 35: Ôn tập cuối kì 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 4