Trắc nghiệm toán 11

Tông hợp tất cả những kiến thức, bài tập trắc nghiệm trong chương trình toán 11. Có đầy đủ trắc nghiệm phần giải tích và hình học lớp 11. Ở dưới mỗi đề, đều có đáp án. Các em học sinh cần tự làm rồi mới nhìn đáp án. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: trac nghiem toan 11 KhoaHoc

PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

HỌC KỲ

Trắc nghiệm học kì I

Trắc nghiệm học kì II

CHƯƠNG 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Trắc nghiệm bài 1: Hàm số lượng giác

Trắc nghiệm bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Trắc nghiệm bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Trắc nghiệm bài :Ôn tập chương I

Trắc nghiệm Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

CHƯƠNG 2: TỔ HỢP - XÁC SUẤT

Trắc nghiệm bài 1: Quy tắc đếm

Trắc nghiệm bài 2 : Hoán vị Chỉnh hợp Tổ hợp

Trắc nghiệm bài 3: Nhị thức Niu tơn

Trắc nghiệm bài 4: Phép thử và biến cố

Trắc nghiệm bài 5: Xác suất của biến cố

Trắc nghiệm bài: Ôn tập chương II

Trắc nghiệm chương 2: Tổ hợp- xác xuất

CHƯƠNG 3: DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Trắc nghiệm bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Trắc nghiệm bài 2: Dãy số

Trắc nghiệm bài 3: Cấp số cộng

Trắc nghiệm bài 4: Cấp số nhân

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm chương 3: Dãy số-Cấp số cộng và cấp số nhân

CHƯƠNG 4: GIỚI HẠN

Trắc nghiệm bài 1: Giới hạn của dãy số

Trắc nghiệm bài 2: Giới hạn của hàm số

Trắc nghiệm bài 3: Hàm số liên tục

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm chương 4: Giới hạn

CHƯƠNG 5: ĐẠO HÀM

Trắc nghiệm bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Trắc nghiệm bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Trắc nghiệm bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Trắc nghiệm bài 4: Vi phân

Trắc nghiệm bài 5: Đạo hàm cấp hai

Trắc nghiệm bài Ôn tập chương 5

Trắc nghiệm chương 5: Đạo hàm

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Trắc nghiệm bài Ôn tập cuối năm

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRÊN MẶT PHẲNG

Trắc nghiệm bài 1: Phép biến hình

Trắc nghiệm bài 2: Phép tịnh tiến

Trắc nghiệm bài 3: Phép đối xứng trục

Trắc nghiệm bài 4: Phép đối xứng tâm

Trắc nghiệm bài 5: Phép quay

Trắc nghiệm bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Trắc nghiệm bài 7: Phép vị tự

Trắc nghiệm bài 8: Phép đồng dạng

Trắc nghiệm: Ôn tập chương I

Trắc nghiệm Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trên mặt phẳng

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Trắc nghiệm bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Trắc nghiệm Hình học 11 bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Trắc nghiệm bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Trắc nghiệm bài 4: Hai mặt phẳng song song

Trắc nghiệm bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Trắc nghiệm: Ôn tập chương II

Trắc nghiệm chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

CHƯƠNG 3: VECTO TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Trắc nghiệm bài 1: Vecto trong không gian

Trắc nghiệm bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Trắc nghiệm bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Trắc nghiệm bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Trắc nghiệm bài 5: Khoảng cách

Trắc nghiệm chương 3: Vecto trong không gian.Quan hệ vuông góc trong không gian

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Trắc nghiệm ôn tập cuối năm

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 11