Tập bản đồ địa lí 6

Giải tập bản đồ địa lớp 6. Tất cả các bài bài tập, bài thực hành trong sách tập bản đồ (TBĐ) địa lý 6 sẽ được hướng dẫn giải đầy đủ, chi tiết

Giải bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

Giải bài 2: Bản đồ, cách vẽ bản đồ

Giải bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Giải bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

Giải bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Giải bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả

Giải bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Giải bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

Giải bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Giải bài 11: Thực hành phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Giải bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất

Giải bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất

Giải bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp)

Giải bài 15: Các mỏ khoáng sản

Giải bài 16: Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Giải bài 17: Lớp vỏ khí

Giải bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Giải bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất

Giải bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Giải bài 21: Thực hành Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Giải bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất

Giải bài 23: Sông và hồ

Giải bài 24: Biển và đại dương

Giải bài 25: Thực hành Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Giải bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6