2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

  • 1 Đánh giá

2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

Hãy mô tả các bước thực hiện phương pháp nuôi cấy mô và tế bào và ứng dụng.

Bài làm:

- Bước 1: nuôi cấy tế bào và mô đươc lấy từ các cơ quan khác nhau

- Bước 2: phát hiện và chọn lọc các dòng tế bào xoma biến dị

- Bướ 3: nuôi dưỡng và biệt quá các dòng tế bào để tạo các cây mang biến dị khác nhau

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021