3. Hãy dự đoán xem năng lượng của Mặt Trời đã truyền xuống Trái Đất bằng cách nào ?

  • 1 Đánh giá

3. Hãy dự đoán xem năng lượng của Mặt Trời đã truyền xuống Trái Đất bằng cách nào ?

Bài làm:

Năng lượng của Mặt Trời đã truyền xuống Trái Đất bằng cách bức xạ nhiệt.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021