Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào? Khoa học tự nhiên 7 Bài 26: Bài tiết và cân bằng nội môi

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Giải Khoa học tự nhiên 7 Bài 26

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho các câu hỏi thuộc phần thải nước tiểu trong bài 26: Bài tiết và cân bằng nội môi - Khoa học tự nhiên VNEN lớp 7.

Thải nước tiểu

b, Trả lời câu hỏi:

- Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào?

- Sự tạo thành nước tiểu có diễn ra liên tục không? vì sao?

- Sự thải nước tiểu ra khỏi cơ thể không diễn ra liên tục mà chỉ xảy ra vào những lúc nhất định. Vì sao?

Bài làm:

- Sự thải nước tiểu: nước tiểu chính thức → bể thận → ống dẫn nước tiểu → bóng đái → ống đái → ra ngoài

- Quá trình tạo nước tiểu diễn ra liên tục vì quá trình máu lưu thông liên tục qua thận

- Quá trình thải nước tiểu không diễn ra liên tục vì nước tiểu chứa trong bóng đái. Nếu nước tiểu đủ lớn và các cơ mở vòng, cơ vân thì nước tiểu mới thải ra ngoài.