Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách phân biệt 3 kim loại riêng biệt sau: bạc, nhôm, sắt. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra nếu có.

  • 1 Đánh giá

3. Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách phân biệt 3 kim loại riêng biệt sau: bạc, nhôm, sắt. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra nếu có.

Bài làm:

Trích mẫu thử

Cho từng mẫu kim loại vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4

  • Ống nghiệm nào có hiện tượng dd màu xanh lam của CuSO4 chuyển sang màu lục nhạt là Fe:

  • Ống nghiệm nào có hiện tượng dd màu xanh lam của CuSO4 nhạt màu dần chuyển sang màu trắng là Al:

  • Ống nghiệm nào không có hiện tượng là Ag
  • 116 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021