Biến dị là gì? Mặc dù các cá thể cùng loài, thậm chí trong gia đình luôn giống nhau nhưng người ta vẫn có thể phân biệt được từng cá thể khác nhau.

  • 1 Đánh giá

2. Khái niệm biến dị

- Biến dị là gì?

- Mặc dù các cá thể cùng loài, thậm chí trong gia đình luôn giống nhau nhưng người ta vẫn có thể phân biệt được từng cá thể khác nhau. Hãy nêu một vài ví dụ minh họa cho hiện tượng này.

Bài làm:

- Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác nhau và khác với bố mẹ ở nhiều đặc điểm của cơ thể.

- VD: em cao - chị/anh/em thấp, em tóc xoăn - chị tóc thẳng/ em mắt 1 mí - chị mắt 2 mí, em cao - mẹ thấp, ....

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021