Các em có thể quan sát sơ đồ cấu tạo và mô hình cấu trúc không gian của ADN (xem hình ảnh, video). Em có biết các nhà khoa học đã xác định cấu trúc của ADN như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

- Các em có thể quan sát sơ đồ cấu tạo và mô hình cấu trúc không gian của ADN (xem hình ảnh, video). Em có biết các nhà khoa học đã xác định cấu trúc của ADN như thế nào?

- Theo em, ADN có phải là vật chất di truyền không?

- Những đặc điểm nào chứng tỏ NST là vật chất di truyền? những tiêu chuẩn cần phải có để là vật chất di truyền?

Bài làm:

- Để xác định được cấu trúc của ADN, các nhà khoa học cần quan sát dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn.

- ADN là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

- NST là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào:

+ NST có thể sao chép, nhân đôi

+ NST có thể truyền từ thế hệ tế bào, cơ thể này sang tế bào, cơ thể sau.

- Vật chất di truyền cần:

+ có khả năng lưu trữ thông tin di truyền

+ có khả năng sao chép, truyền đạt thông tin di truyền

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021