Các thành tựu chọn giống cây trồng, vật nuôi được tạo ra nhờ những phương pháp nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động luyện tập

Các thành tựu chọn giống cây trồng, vật nuôi được tạo ra nhờ những phương pháp nào?

Bài làm:

Các thành tựu chọn giống cây trồng, vật nuôi được tạo ra nhờ những phương pháp:

- Tạo biến dị tổ hợp

- tạo ưu thế lai

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021