Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung nội dung gì

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 sgk ngữ văn 7 tập 2

Các trạng ngữ vừa tìm được bổ sung nội dung gì ?

Bài làm:

  • Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, có tác dụng mở rộng ý nghĩa cho câu.
  • Dưới bóng tre xanh : làm rõ, xác định về mặt không gian (nơi chốn) cho điều được nói đến trong câu
  • Đã từ lâu đời đời đời, kiếp kiếp,từ nghìn đời nay: bổ sung thêm thành phần ý nghĩa xác định về mặt thời gian cho câu
  • Từ nghìn đời nay : bổ sung thêm thành phần ý nghĩa xác định về mặt thời gian cho câu

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021