Căn cứ vào hai truyện cười đã học, lập bảng và ghi nội dung trả lời theo mẫu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: (Trang 102 - SGK Ngữ văn 10 tập 1) Căn cứ vào hai truyện cười đã học, lập bảng và ghi nội dung trả lời theo mẫu dưới đây

Bài làm:

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021