[Cánh Diều] Giải toán 6 bài 1: Số nguyên âm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 1: Số nguyên âm trang 61 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Câu 1 (Trang 61 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

a) Đọc là: âm năm mươi bốn.

b) Viết là: -90.

Câu 2 (Trang 62 SGK Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Giải:

Số nguyên âm biểu thị độ cao của tàu ngắn so với mức nước biết (vị trí dưới mực nước biển 20m) = -20.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

a) Đọc các số sau: -9; -18.

b) Viết các số sau: trừ hai mươi ba; âm ba trăm bốn mươi chín.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Bảng thống kê dưới đây cho biết nhiệt độ trong một ngày mùa đông của một vùng xứ lạnh:

Giải câu 2 trang 62 Cánh Diều Toán 6 tập 1

a) Đọc và viết nhiệt độ lúc 2 giờ, 10 giờ, 18 giờ, 22 giờ.

b) Xác định tính đúng, sai của các phát biểu sau:

  • Lúc 6 giờ nhiệt độ là -10C;
  • Lúc 14 giờ nhiệt độ là -3C.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết số nguyên âm biểu thị các tình huống sau:

a) Ông An nợ ngân hàng 4 000 000 đồng;

b) Bà Ba kinh doanh bị lỗ 600 000 đồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (Trang 63 Cánh Diều Toán 6 tập 1)

Viết số nguyên âm chỉ năm có sau sự kiện sau:

a) Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước Công nguyên;

b) Nhà toán học Ác-si-mét (Archimedes) sinh năm 287 trước công nguyên.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021