Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 151 – sgk địa lí 4

Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta?

Bài làm:

Vùng biển nước ta:

  • Là một vùng biển rộng và là một phẩn của biển Đông
  • Biển bao bọc phía đông, nam và tây nam phần đất liền nước ta.
  • Phía Bắc vùng biển nước ta có vịnh Bắc Bộ, phía nam có vịnh Thái Lan.
  • Giàu tài nguyên khoáng sản, thủy sản, phát triển du lịch và xây dựng cảng biển.
  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021