Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 72 – sgk địa lí 4

Chỉ và đọc tên những dãy núi khác trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam?

Bài làm:

Vị trí và tên một số dãy núi lớn khác ở nước ta như:

Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Hoàng Liên Sơn, Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều...

Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

(Các con nhìn và phát hiện thêm một số dãy núi lớn khác ở nước ta)

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021