Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 133 – sgk địa lí 4

Chỉ vị trí, giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam?

Bài làm:

Ví trí giới hạn của thành phố Cần Thơ trên bản đồ hành chính Việt Nam là:

  • Vị trí: Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long
  • Giới hạn: Tiếp giáp với các tỉnh: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021