Chiết suất tỉ đối của môi trường (2) đối với môi trường (1) là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 166 sgk vật lí 11

Chiết suất tỉ đối n­21 của môi trường (2) đối với môi trường (1) là gì?

Bài làm:

Tỉ số không thay đổi, phụ thuộc vào bản chất của hai môi trường được gọi là chiết suất tỉ đối của môi trường chứa tia khúc xạ (môi trường 2) đối với môi trường chứa tia tới (môi trường 1)

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021