Chọn đáp án đúng. Công thứ tính chu kì dao động của con lắc lò xo là

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK Vật lí 12, trang 13: Chọn đáp án đúng.

Công thứ tính chu kì dao động của con lắc lò xo là:

A. T = 2.$\sqrt{\frac{k}{m}}$

B. T = .$\sqrt{\frac{k}{m}}$

C. T = .$\sqrt{\frac{m}{k}}$

D. T = 2.$\sqrt{\frac{m}{k}}$

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Dựa vào mục II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021