Đáp án câu 4 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 6) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 4:

Tại sao càng lên dốc thoai thoải, càng dễ dàng hơn?

Bài làm:

Dốc càng thoai thoải tức là độ nghiêng càng ít thì lực nâng người khi đi càng nhỏ nên thấy dễ dàng hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021