Đáp án đề số 3 kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 5

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1:

Ta có

=> Đáp án đúng là: B.

Câu 2:

Ta có 5 7$mm^{2}$ = 500$mm^{2}$ + 7$mm^{2}$ = 507 $mm^{2}$

=> Đáp án đúng là: C. 507

Câu 3: A. 0,08

Câu 4: C. Hàng phần mười

Phần 2: Tự luận

Câu 5:

Các số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 2,795 ; 9,725; 27,95 ; 72,95

b. 8,2969 ; 26,998 ; 69,289 ; 928,62

Câu 6:

a. + $\frac{2}{9}$ = $\frac{1}{2}$

= $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{9}$

= $\frac{5}{18}$

b. - $\frac{3}{4}$ = 5

= 5 + $\frac{3}{4}$

= $\frac{23}{4}$

Câu 7:

Gọi số học sinh khối lớp 5 là:

Vì số học sinh khối lớp 5 ít hơn số học sinh khối lớp 6 là 30 nên số học sinh lơp 6 là: + 30

Tỉ số học sinh giữa hai khối là nên ta có đẳng thứa sau: $\frac{x}{x + 30}$ =

=> 7 = 6 x ( +30)

=> 7 = 6 + 180

=> = 180

Vậy số học sinh khối lớp 5 là 180

Số học sinh khối lớp 6 là: 180 + 30 = 210 (học sinh)

Đáp số: 180 học sinh và 210 học sinh

Câu 8:

Kẻ thêm đường cao AH

Ta thấy các tam giác AMB ; AMC đều có đường cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC nên hai tam giác này chung đường cao AH

Ta có diện tích tam giác ABM là (AH x BM) : 2 = 9 ()

(AH x 2) : 2 = 9 => AH = (9 x 2) : 2 = 9 (m)

Vậy diện tích tam giác AMC là : (AH x MC) : 2 = (9 x 6) : 2 = 27()

Đáp số: 27

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021