Đâu không phải là căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam

  • 1 Đánh giá

A. CỦNG CỐ

Bài tập 1. Chọn câu trả lời đúng .

Câu 1. Đâu không phải là căn cứ xác định người có quốc tịch Việt Nam ?

A. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch .

B. Trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người không quốc tịch .

C. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại Việt Nam .

D. Trẻ em sinh ra trong lãnh thổ Việt Nam và có cha mẹ là người nước ngoài .

Câu 2. Căn cứ quan trọng nhất để xác định công dân một nước là

A. nơi sinh ra

B. quốc tịch

C. tiếng mẹ đẻ

D. ngoại hình

Câu 3. Em hãy cho biết ngày Quốc Khánh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào ?

A. 2/9

B. 30/4

C. 27/2

D. 8/3

Bài tập 2 . Em hãy cho biết bông hoa nào được thể hiện trên quốc huy Việt Nam ? Em sẽ giới thiệu với mọi người về bông hoa đó như thế nào ?

Bài làm:

Bài tập 1.

Câu 1. D

Câu 2. B

Câu 3. A

Bài tập 2.

  • Bông lúa được thể hiện trên quốc huy Việt Nam.

  • Bông lúa vàng bao quanh tượng trưng cho nông nghiệp, bánh xe răng tượng trưng cho công nghiệp và chính giữa, phía dưới là dòng chữ tên nước "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021