Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc-xoen?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: SGK Vật lí 12 – Trang 111:

Điểm nào dưới đây không thuộc về nội dung của thuyết điện từ Mắc-xoen?

A. Tương tác giữa các điện tích hoặc giữa điện tích với điện trường và từ trường.

B. Mối quan hệ giữa điện tích và sự tồn tại của điện trường và từ trường.

C. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của từ trường và điện trường xoáy

D. Mối quan hệ giữa sự biến thiên theo thời gian của điện trường và từ trường

Bài làm:

Chọn đáp án A.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021